Artykuły

Obserwacje

Twory
Płynie niejednostajnie, 
Bywa w strugach lub nurtach
Lecz ta, maleńka –
Niezwiązana.
Na ciele pozostawia wąską 
Wilgotną ścieżkę. 
Wtem przyspiesza 
By po chwili zwolnić, 
Jak życie. 

Czasem napotyka uwypuklenia, 
Gęsią skórkę drżącego ciała. 
Powolne ruchy dłoni zmieniają jej bieg. 
Pędzi –
Mimowolnie ponaglana grawitacją. 
Chce przetrwać –
Choć efemeryczna,
Jak życie. 

Pozostała jednak niedostrzeżona, 
Osamotniona. 
Pęd życia nie pozwolił jej odnaleźć. 
Zniknęła, tak jak wszystko kiedyś zniknie, 
Bez podziwu, zachwytu, wrażliwości...