Artykuły

Spotkanie

Twory
Rzut okiem
dreszcze
przyspieszone bicie serca
w ciemności
przyspieszam 

Złe przeczucie
jeszcze
coraz bardziej
w myślach 
uciekam 

Ocena sytuacji
widzę jedynie
jego złe intencje

Powrót do domu
chyba nie powinien
tak stresować

Proszę nie zaczepiaj mnie więcej