Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kwartalnik | Korzenie

Laur Dydaktyka

28.10.2020 r. odbyła się Gala wręczenia nagród, która podsumowała I edycję Lauru Dydaktyka - wydarzenia dla nauczycieli akademickich z całej AGH, którego forma docenia ich starania w zakresie dydaktyki i wsparcia studentów. Konkurs organizowany przez URSS AGH wyróżnia się na tle innych nagród dla pracowników dydaktycznych unikatowym podejściem do systemu wyboru laureatów i skali wydarzenia. Nie jest plebiscytem - ilość oddanych głosów nie ma znaczenia. Liczy się wykazane zaangażowanie, dążenie do ciągłej poprawy jakości i działanie na rzecz rozwoju studentów. Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła Laureatów oraz wyróżnionych w sześciu kategoriach: Prowadzący ćwiczenia, Przyjaciel Studenta, Wykładowca, Promotor, Opiekun Koła, Innowator.

Dydaktycy, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału, odpowiadali na pytania dotyczące ich działalności na Uczelni, między innymi motywacji i wsparcia studentów. Poniżej przedstawiamy część wypowiedzi trzech Laureatek - dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik, dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz, dr inż. Katarzyna Klimkiewicz. Dodatkowo w poniższym artykule zamieszczone zostały referencje od ich studentów, potwierdzające aktywność nagrodzonych.Kategoria PROWADZĄCY ĆWICZENIA

dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


“Motywuję Studentów swoim wymagającym, ale uczciwym podejściem. Na każdych zajęciach obowiązują jasno sprecyzowane zasady. Stawiam uczestnikom moich zajęć ambitne, ale też osiągalne cele, których osiągnięcie jest źródłem nieprzeciętnej satysfakcji. Staram się, by na zajęciach panowała dobra, spokojna atmosfera. Dążę do stworzenia bezpiecznej przestrzeni do dyskusji, do zadawania pytań – przecież po to jestem by odpowiadać na pytania, wyjaśniać wątpliwości.

Efekty, jakie osiągam, to aktywni i zaangażowani Studenci. To Studenci, którzy nieustannie chcą się rozwijać, którzy nie boją się zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To Studenci, którzy nie boją się upaść i pomylić, bo to każdemu może się zdarzyć, ale wiedzą jak wstać, jak poprawić swoje błędy. To Studenci, którzy po latach dziękują nie tylko za wiedzę, ale za to, że był ktoś kto w nich wierzył.”

"Gdyby ktoś poprosił , aby opisać Panią Doktor w trzech słowach, na pewno byłyby to: kompetencja, energia i uśmiech na twarzy. Ciężko o drugiego takiego dydaktyka. Nigdy nie odmawia pomocy zarówno w zakresie prowadzonych zajęć, jak i codziennego życia wydziałowego. Świetny kontakt ze studentami sprawia, że nawet najżmudniejszy temat staje się ciekawy. I co najważniejsze wspomniane relacje idą w parze ze skutecznym przekazywaniem wiedzy. To się chyba nazywa powołanie." - J.WasylikKategoria PRZYJACIEL STUDENTA


dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


“Od początku swojej pracy dydaktycznej staram się przedstawiać i otwierać różne możliwości studentom. Jako opiekun Koła Naukowego Geofizyków nawiązałam niezwykle owocną współpracę z międzynarodowymi stowarzyszeniami geofizycznymi SEG i EAGE, która trwa do dziś. Pokazuję studentom i zachęcam ich do korzystania z programów naukowych, stażowych, stypendialnych. Namawiam do uczestnictwa w warsztatach i wykładach. Wspieram merytorycznie i opiekuję się studentami przygotowującymi referaty na sesje barbórkowe, studenckie i międzynarodowe konferencje geofizyczne. Każdego roku piszę co najmniej kilka listów rekomendacyjnych dla indywidualnych studentów starających się o wyjazdy na konferencje, warsztaty i szkolenia. 

Opiniuję i rekomenduję naszych najlepszych studentów do SEG Europe Regional Advisory Committee. Wystawiam referencje na staże, stypendia i wnioski o przyjęcia na studia doktoranckie w Polsce i za granicą. Sukcesy moich studentów są wynikiem ich wiedzy, umiejętności i determinacji, ale często moja opinia była pomocna przy akceptowaniu ich wniosków. Pomagam również studentom przy organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych. Wspieram ich swoim doświadczeniem i wiedzą od strony merytorycznej, organizacyjnej i administracyjnej. “

Jako prowadząca zajęcia Pani Kamila odznacza się dosyć rzadko spotykaną chęcią dotarcia do grupy i dokładnego wytłumaczenia zagadnień. Szczególną cechą zajęć prowadzonych przez Panią Wawrzyniak-Guz wyróżniającą je na tle innych przedmiotów jest bardzo staranne przygotowanie prezentacji i materiałów dla studentów. Na uwagę zasługuje również ogromne zaangażowanie w odpowiadanie na pytania studentów. Nawet jeśli Prowadząca w trakcie zajęć nie może dać wyczerpującej odpowiedzi zawsze jest ono (pytanie) wyjaśniane na następnym spotkaniu lub drogą mailową. (...) " - Zarząd KNGF Geofon 2017-2019

Kategoria WYKŁADOWCA

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz
Wydział Zarządzania


“Studenci są różni i mają różne motywacje, dlatego wyzwaniem jest, by zaprojektować zajęcia, które będą angażujące dla większości, a nie jedynie dla wybranych. Uważam, że moja rola jako nauczyciela polega na tym, by inspirować studentów przekazując wiedzę w możliwie najbardziej interesujący sposób, czasem też pokazywać im, że mają potencjał, by te inspiracje przyjmować i rozwijać.

Staram się zainteresować studentów poprzez przygotowywanie materiałów pod kątem określonych kierunków studiów. Poprzez dostosowywanie treści i przykładów staram się stworzyć więź między studentem i wiedzą, tak by samo pozyskanie tej wiedzy było dla studenta interesujące. Stosuję też materiały wizualne zamiast tekstu, by zachęcały do rozumienia, a nie przepisywania. Bazuję na doświadczeniach studentów, zadaję pytania, co pozwala na formułowanie wybranych elementów teorii w naturalny sposób w trakcie dyskusji. Dzięki temu studenci uczestniczą w procesie „budowania teorii” i w łatwiejszy sposób ją przyswajają. “

" Pani Katarzyna posiada dużą wiedzę, umiejętności jak i kompetencje oraz profesjonalizm w przekazywaniu tego studentom. Przedmiot Leadership and Team Management był doskonale przygotowany zarówno w kontekście rozplanowania pracy w czasie, dostępności materiałów, a także wymogów wobec studenta.(...) Dzięki sumienności i zaangażowaniu Pani Katarzyny, a także praktycznej formule zajęć, wyniosłam z zajęć wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Pasja, wiedza i profesjonalizm, jakich doświadczyłam sprawiły,że pragnę serdecznie polecić współpracę z Panią dr inż. Katarzyną Klimkiewicz." - M. Szlachciuk


Kolejnych trzech Laureatów przedstawimy w kolejnym kwartalniku.