dwie jaskółki | kwartalnik

Jaskółka

Twory
dla tych co daleko i tęsknią za domem

wzbija się nieśmiało
na szarym niebie codzienności
atramentu plama

leci pomimo granic
nie patrząc na kpiący uśmiech
mijających lat

przylatuje cicho
mimo że już nie wypada
zwiastując wiosnę

wraca

utracona
ukochana
wyczekiwana

nadzieja