Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
przypatrz się dobrze | kwartalnik

zawieszona

Twory
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają.

— William Shakespeare

nigdy nie dotykała ziemi
nigdy nie dotykała nieba

zawieszona między ziemią
a niebem

ma wiele żyć
każde kogo innego
tylko nie swoje

zawieszona między kimś
a nikim

piękne suknie
zdobione szaty
pod nimi brud i gałgany

zawieszona między bogactwem
a biedą

jest kimś
będąc nikim

ma życie
nie mając go

może wszystko
nie mogąc nic

pociągana za sznurki
nie mająca własnego zdania

marionetka

Grafika: Klaudia Jędrak