Kwartalnik | Horyzont

Laur Dydaktyka

28.10.2020 r. odbyła się Gala wręczenia nagród, która podsumowała I edycję Lauru Dydaktyka. Studencki wydarzenie dla nauczycieli akademickich z całej AGH, którego forma docenia ich starania w zakresie dydaktyki i wsparcia studentów. Konkurs organizowany przez URSS AGH, wyróżnia się na tle innych nagród dla pracowników dydaktycznych unikatowym podejściem do systemu wyboru laureatów i skali wydarzenia. Nie jest plebiscytem - ilość oddanych głosów nie ma znaczenia. Liczy się wykazane zaangażowanie, dążenie do ciągłej poprawy jakości i działanie na rzecz rozwoju studentów. 

Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła Laureatów oraz wyróżnionych w sześciu kategoriach: Prowadzący ćwiczenia, Przyjaciel Studenta, Wykładowca, Promotor, Opiekun Koła, Innowator.
Dydaktycy, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału, odpowiadali na pytania dotyczące ich działalności na Uczelni, między innymi motywacji i wsparcia studentów. Poniżej przedstawiamy część wypowiedzi trzech Laureatów - dr inż. Krzysztof Sornek, dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH, dr inż. Grzegorz Michta. Dodatkowo w poniższym artykule zamieszczone zostały referencje od ich studentów, potwierdzające aktywność nagrodzonych.


OPIEKUN KOŁA
dr in. Krzysztof Sornek
Wydział Energetyki i Paliw

“W swojej działalności dydaktycznej, w tym jako osoba pełniąca rolę opiekuna kół naukowych, wykorzystuję model motywacji i wsparcia oparty na modelu zasobów ludzkich. Uważam, że - zgodnie ze sformułowaniem Rensisa Likerta - stosowanie zasady „pomocnych stosunków” i atmosfera życzliwości oraz otwarta i bezpośrednia komunikacja sprzyjają zwiększeniu motywacji i sprawności działania. Model taki daje studentom stosunkowo dużą swobodę w wykonywaniu zadań, zachęca do kreatywności i innowacji, a także zaangażowania w działania kół naukowych oraz proces dydaktyczny. Pomimo naturalnie występującej hierarchii "wykładowca - student" staram się jak najmniej ją eksponować, aby w komfortowych dla obu stron warunkach skutecznie realizować proces dydaktyczny (bez uchybu do wszelkich wymagań programowych). Zajęcia prowadzę w sposób bazujący na przedstawieniu praktycznej wiedzy, która może być przydatna w przyszłej pracy zawodowej, co motywuje studentów do aktywnego udziału w zajęciach.
Przyjęty model sprawdza się doskonale, co widoczne jest z jednej strony w zainteresowaniu prowadzonymi przeze mnie zajęciami dydaktycznymi, z drugiej strony - w funkcjonowaniu kół AGH Solar Boat i AGH Solar Plane, które z roku na rok działają coraz prężniej. “ Krzysztof Sornek

Jako opiekun wykazuje się nieprzeciętną kreatywnością, żaden problem nie stanowi
przeszkody. Jest mistrzem w edycji dokumentów, wyłapie każdy błąd oraz zadba o ich
stylistykę. Sumiennie sprawdza, linijka po linijce, każdy wniosek czy raport (co czasem bywa
dla Nas uciążliwe :) ). Nie straszne mu są stosy dokumentów czy wniosków, jeżeli dzięki temu
Koło będzie mogło lepiej i szybciej się rozwijać. W każdej sytuacji kryzysowej wykazuje się
opanowaniem, bierze pod uwagę wszystkie scenariusze, woli być przygotowany na każdą
ewentualność. Zawsze znajdzie czas dla każdego, nie ważne czy przychodzisz do niego
z problemem, czy „na kawę.” A. Szeląg


PROMOTOR
dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

"Moim studentom staram się jasno przedstawiać cel ich pracy zarówno w zakresie zajęć laboratoryjnych, projektowych prac inżynierskich i magisterskich oraz projektów studenckich a nawet doktorskich. Ten jest często związany z opracowaniem nowego rozwiązania z zakresu automatyki, który mógłby być przydatny społecznie, natomiast aktualnie dydaktycznie (np. nowe stanowisko laboratoryjne).
Inspiruję studentów do realizacji ambitnych planów. W rezultacie powstaje dzieło, które jest ich wizytówką i mają się czym pochwalić przed przyszłym pracodawcą. (...)
Elementem motywacyjnym jest rozmowa ze studentem o przykładach z życia wziętych – moich wychowankach, którzy pracują w różnych firmach i na wielu stanowiskach. (...) Wielu młodych ludzi chce zakończyć edukację z dyplomem inżyniera. W takiej sytuacji podanie przykładów powoduje, że pojawiają się pytania, przemyślenia – na które zawsze udzielam odpowiedzi - ostatecznie decydują się na kontynuację nauki.
Odrębnym aspektem jest motywowanie studentów, którzy chcą się rozwijać ponad przeciętność. (...) Odkrycie talentów, dobre zainspirowanie z mojej strony oraz umożliwienie korzystania z bazy laboratoryjnej, pozwoliło na rozwój, zwiększenie i ugruntowanie umiejętności. W wyniku współpracy zdecydowali się na studia doktoranckie w różnych trybach. W tych przypadkach odkrycie predyspozycji, własny przykład oraz ukazanie szerszych perspektyw i możliwości rozwoju osoby podczas i po doktoracie okazały się sukcesem.”

Referencje:
“(...) W trakcie wieloletniej współpracy mogłem liczyć na pomoc profesora Piłata, który chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas wyczerpujących konsultacji omawiane były dotychczasowe rezultaty badań i eksperymentów, ustalane plany na najbliższe dni i długoterminowe. W przypadku problemów można było liczyć na pomoc ze strony promotora: wskazanie potencjalnych dróg rozwiązania, zagadnień, o których powinienem doczytać, (...) pomoc przy projektowaniu elementów mechanicznych modeli laboratoryjnych. Wkład profesora był niezwykle istotny, gdyż nie mam dużego doświadczenia jako konstruktor.”  - M. Różewicz


INNOWATOR
 Dr inż. Grzegorz Michta 
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów i wskazywanie potencjalnych kierunków daje większą satysfakcję i jest bardziej rozwijające niż dawanie gotowych rozwiązań. Czasami pokazanie, że da się coś zrobić nawet bardzo małego powoduje pozytywne reakcje i chęć podjęcia dalszych większych wyzwań. Mam takie powiedzenie, które często cytuję studentom na zakończenie spotkań w prowadzonym kole naukowym „… jak nie my to kto” wywołuje to uśmiech, ale także pozytywnie motywuje, że jest się kimś kto na pewno sobie poradzi z danym problemem czy przydzielonym zadaniem. Taka osoba zawsze też wie, że może do mnie przyjść i się poradzić albo po prostu powiedzieć, że nie da rady. Wtedy staram się ponownie znaleźć pozytywne nawet najmniejsze sukcesy i zmotywować powtórnie.

“(...) Doktor Grzegorz Michta jest przykładem jednego z nielicznych pracowników uczelni, którzy starają się podnieść kwalifikacje zawodowe i umiejętności studentów w trakcie ich nauki. Dzięki temu łatwiej rozeznać się w swoich zainteresowaniach, wziąć udział w interesujących projektach, po zakończeniu nauki wyróżnić się na rynku pracy na tle innych absolwentów. (...) Doktor realizuje się jako zaangażowany naukowiec, ale także jako dydaktyk - śmiało mogę stwierdzić, że podejście do studenta z życzliwością i chęć poświęcenia czasu i energii na rozbudowanie zainteresowania zagadnieniami naukowymi jest jak najbardziej innowacyjne (...)” - A.Macioł

(...) Kolejnym projektem realizowanym pod skrzydłami Pana Doktora był projekt pod nazwą “Wmontuj się w układ”. Polegał na odwzorowaniu układu żelazo-węgiel. Dokonano tego poprzez ułożenie się w kształt układu na hali sportowej AGH (ok 80 osób). (...)” - Zarząd Koła Naukowego “Metaloznawców”

Kolejna edycja trwa, dydaktycy złożyli aplikacje w Konkursie. Śledźcie nasze social media, by być na bieżąco z informacjami.