Kwartalnik | Momenty

Językiem modelowania finansowego. Wywiad z KN Modelowania Finansowego

Koła Naukowe
Studenckie Koło Naukowe Modelowania Finansowego jest kołem funkcjonującym na Wydziale Matematyki Stosowanej. Organizacja zrzesza studentów, którzy swoje zainteresowanie znajdują w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Na pytania dotyczące organizacji odpowiada Kinga Kwiecień.


Weronika Rawska: Skąd pomysł na założenia koła modelowania finansowego na AGH?
Koło powstało, ponieważ wśród ówczesnych studentów wzrosło zainteresowanie matematyką finansową i ubezpieczeniową. Na naszej uczelni nie istniała wówczas organizacja pozwalająca na rozwijanie tych tematów w nieco bardziej praktycznym wymiarze. Pomysłodawcą jego utworzenia i pierwszym prezesem był Konrad Augustyński, oprócz niego w pierwszym zarządzie znaleźli się Daniel Delimata i Robert Zima. W sumie koło liczyło 11 osób. Opiekę nad nim powierzono dr inż. Jerzemu Dzieży, który pełni tę funkcję do dziś.

Jakie projekty prowadzi koło i czym one się charakteryzują?
Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji dwóch cykli warsztatów EXEL&VBA, organizowanych przez firmę UBS i KNMF, na które zapisało się blisko 100 osób! Podczas 10 spotkań można dowiedzieć się, jak zautomatyzować Exela. Warsztaty są prowadzone przez obecnego studenta V roku Matematyki Stosowanej, a byłego członka zarządu KNMF-u – Tomasza Legierskiego. 
Następnym projektem jest  „Numerical methods for stochastic differential equations” – przeprowadzanych w języku angielskim przez pracowników firmy HSBC. Te warsztaty są przeznaczone głównie dla studentów III, IV i V roku. Dają one możliwość poszerzenia swojej wiedzy z tego zakresu, jak i poznania firmy HSBC.

Na waszej stronie internetowej wyczytałam, że najważniejszym projektem jest Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej. Jak doszło do zrealizowania tego pomysłu? Czy ma duży odbiór wśród studentów bądź osób spoza uczelni?
Każda organizacja chce mieć coś „swojego”, coś, po czym się ją rozpoznaje. Dla nas tym jest właśnie Konferencja Matematyki Finansowej. Pierwsza edycja została zorganizowana w 2011 roku, a jej tematem przewodnim było: „Współczesne podejścia do modelowania rynków finansowych”. Od tego czasu, co roku KNMF organizuje kolejne edycje tego przedsięwzięcia.

Tak naprawdę każdy może wyrazić chęć udziału w konferencji, a z roku na rok jest nas coraz więcej! Co można zyskać? Pogłębienie wiedzy z zakresu finansów, możliwość spotkania prawdziwych pasjonatów tej dziedziny i nabranie praktycznych umiejętności z dziedziny finansów. Całość dzieli się na dwa bloki tematyczne: naukowy i giełdowy, a wykłady są prowadzone w języku polskim, jak i angielskim.

Skalę odbioru konferencji przez studentów (ale nie tylko), pokazuje chociażby liczba osób zapisanych na kolejne edycje. W zeszłym roku było to blisko 500 osób! Jest to naprawdę duże osiągnięcie, z którego, nie ukrywamy, jesteśmy dumni. Jednak nie osiadamy na laurach, a wręcz przeciwnie, cały czas chcemy coś ulepszyć, poprzez zapraszanie najznamienitszych prelegentów,  poszerzaniu grona sponsorów czy poszerzania tematyki wykładów.

Jacy studenci przychodzą do koła? Zorientowani w temacie finansów czy zupełnie świeże w tym temacie osoby?
Do koła przychodzą studenci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o finansach, mając już gruntowne podstawy. Mowa tutaj szczególnie o studentach, którzy są już na drugim stopniu. Jednak jest również wielu członków koła, którzy zaczynają od zera, a z naszą pomocą uczą się wszystkiego od podstaw. Jak to mówią - dla chcącego nic trudnego! Na początek wystarczą same chęci, co zawsze powtarzamy.

Większość członków koła jest z Wydziału Matematyki Stosowanej czy jednak jest przewaga z innych wydziałów lub uczelni?
Większość naszych członków to faktycznie studenci WMS-u, jednak nie jest to konieczność, aby zostać członkiem. Duże zaangażowanie ze strony studentów innych wydziałów można zauważyć podczas warsztatów organizowanych przez nasze koło. Na przykład podczas wcześniej już wspomnianych warsztatów EXEL&VBA, gdzie można spotkać studentów z różnych wydziałów AGH, ale także studentów UJ oraz Politechniki Krakowskiej.

Czy macie jakieś plany na przyszłość? Macie pomysły, które czekają, aż wprowadzicie je w życie?
We współpracy z członkami koła chcemy reaktywować Tygodnik Młodego Finansisty – tutaj szczególnie będziemy liczyć na zaangażowanie najmłodszych czy też nowych członków koła, ponieważ jest to właśnie idealna okazja do nauki i zaczęcia swojej przygody z finansami.

Naszym kolejnym celem jest zorganizowanie seminarium wyjazdowego. W tym roku po raz pierwszy we współpracy z kołem finansowym z UJ! Na wyjeździe będzie czas na przedstawienie referatów, wymianę doświadczeń między studentami, ale także integrację.

Cały czas także pamiętamy o Konferencji Matematyki Finansowej. IX edycja odbędzie się w kwietniu przyszłego roku i choć wydaje się to daleki termin, do pracy musimy zabrać się już teraz, aby wszystko było na najwyższym poziomie.

Oprócz tego planujemy zorganizowanie kolejnych warsztatów w przyszłym semestrze, których tematyka będzie w dużym stopniu zależeć od członków koła.