Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
matematyka
Euklidia
W najbardziej zalesionym miejscu w Cognipolis osiedlili się wyznawcy Calculusa, boga najważniejszej dziedziny matematycznej - rachunku całkowego, którzy wraz z ludźmi czcząccymi Photonusa, zamieszkiwali w zamierzchłych czasach pradawne wzgórza aż do wielkiego rozłamu. Matematycy - bo tak mówią o sobie wyznawcy pierwszego boga, cenią sobie spokój, długie i spokojnie dywagacje pośród szumu drzew i wolnopłynącego nieopodal potoku. Lud ten uwielbia uczty, które Wielka Rada z wielką skrupulatnością organizuje w każdy czwartek miesiąca. Tam też przedstawiane są największe odkrycia, które narodziły się wśród częstych rozmów, a czasem i kłótni.

Matematycy wypracowali system dróg i ścieżek do domostw, korzystając z własnych osiągnięć w dziedzinie zwanej dyskretną, którą to coraz większa liczba adeptów jest chętna poznawać. Ułatwili również funkcjonowanie w swojej dzielnicy, tworząc zaawansowane systemy obliczeniowe i algorytmy, które ze znakomitą złożonością organizują życie ludu, zapisując i przetwarzając wszystkie dane, jakie produkują matematycy. Warto dodać, że synowie i córki tego plemienia stanową jedną z ważniejszych grup pracowniczych krainy w systemie bankowości i statystyki, czy też Głównego Urzędu Statystycznego lub Izby Obrachunkowej. Niektórzy zapoczątkowali rozwój w obszarze zarządzania, co dało nowe zrozumienie tego tematu i doprowadziło do usprawnienia systemu prawnego sprawującego kontrolę nad całą krainą.
Matematycy i matematyczki swoim spokojem, otwartością i skrupulatnością rozpoczęli powolny proces adaptacji medytacji na całym obszarze krainy. Kto nigdy nie zobaczyłby medytującego matematyka, ten nie wie czym jest Cognipolis. Obok rozwijających się dziedzin ich sztuki magicznej, jak niekiedy żartobliwie mówią inni mieszkańcy krainy, rozwinął się jedyny Dom Medytacji, którego drzwi, będące codziennie otwarte, witają każdego mieszkańca krainy, który tą sztuką jest zaciekawiony.

Zalesiony teren jaki wybrano przy przesiedleniu, wpłynął po części na ludność i rozwój nowej dziedziny zajmującą się problemami matematyki w przyrodzie. Przy błogosławieństwie Calculusa wybrani członkowie społeczności zdobywają wyróżnienia na terenie międzykrainalnej. Jest to kierunek, który znacząco przybliża matematyków do ludu fizyków, a jak głosi pewna legenda, ludy te kiedyś znów się połączą w godzinie zagrożenia, aby wspólnie przeciwstawić się wielkiemu złu. Czasy są niespokojne, dlatego lud wciąż szuka i szkoli nowych adeptów sztuki matematycznej.
Euklidia zza kulis
Zobacz materiały stworzone wraz ze specjalistami z Euklidii i jego najbardziej aktywnymi mieszkańcami!
dr Jerzy Stochel z WMS
Wywiad z KN Modelowania Finansowego