Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
inżynieria lądowa i transport
Onerariis
Pośród chmur błąkających się po sklepieniu niebieskim tuż nad Cognipolis, rozpościera się Onerariis. Pieczę nad owym terytorium sprawuje Agalia, bogini, która słynęła z nader dobrego serca. Wieść o jej dobroci, jak i wspaniałych umiejętnościach zarządzania roznosiła się w iście szybkim tempie po innych dzielnicach Cognipolis. Ludność czciła ją i modliła się do niej, prosząc o pomoc i opiekę podczas podróży. Wierzyli, że jeśli jej łaska spłynie na owego podróżnika, jego podróż minie bez problemu.

Lata mijały, a bogini czuła, że nie jest w stanie nadążyć za prośbami swoich oddanych. Spłodziła więc 3 synów, których nazwała - Transportus, Spedytus oraz Logistus. Wyrośli oni na odpowiedzialnych i zaradnych mężczyzn. Agalia była dumna ze swoich synów. Przed śmiercią oddała w ich ręce jej największy skarb - dzielnicę Onerariis.

Dzielnica ta była wyjątkowo dobrze zorganizowana. Wyróżniała się na tle innych metropolii tym, że była ona zbudowana z dwóch pięter. Na pierwszy rzut oka oba piętra wyglądały identycznie - dzielnicę budowały kamienne uliczki, które prowadziły do centrum dzielnicy, na którym mieścił się okrągły plac z wybudowanym pomnikiem założycielki dzielnicy. Nad placem warstwy pierwszej górował zamek, w którym mieszkali synowie Agali, sprawujący opiekę nad Cognipolis. Wokół placu rozpościerały się ruchome obręcze, na których zamieszkiwali obywatele dzielnicy. Taka budowa zapewniała szybki dostęp do najpotrzebniejszych miejsc, a także łatwiejsze poruszanie się obywateli po dzielnicy.
Warstwę dolną stanowiły budynki, w których pracowano nad ulepszeniem dzielnicy. Na tym piętrze znajduje się forteca nazywana Kataskeví, w której pracują ludzie odpowiedzialni za tworzenie nowych planów przebudowy budynków i ulepszenia dotychczasowych rozwiązań. Jest on najmasywniejszą budowlą w rejonach Onerariis. Tuż obok znajduje się budowla o nazwie Sostá, które oznacza prawo. Kwatera na pozór skromna, zachwycała śnieżnobiałym kolorem. Na przedniej ścianie budynku widnieją freski, przedstawiające Temidę, boginię sprawiedliwości. To tutaj, urzędują ludzie, którzy odpowiadają za znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania czynności, które wspomagają budowę dzielnicy. Mniejsze budowle nazywane Geopliroforía są siedzibami odpowiedzialnymi za analizy przestrzenne, interpretacji wyników, a także rozumienia algorytmów i struktur danych. Pozostałe strzeliste piętrowce, nazywane przez mieszkańców Perivállon, są okupowane przez ludność odpowiedzialną za tereny zielone znajdujące się w okolicy dzielnicy.

Na południe od centrum warstwy drugiej położona jest posiadłość nieco inna, odbiegająca od reszty, ale równie zachwycająca. Krążą legendy, że budowla jest darem boga wojny, który podarował go w podzięce bogini Agali. W owym gmaszysku gromadzą się bogowie i głównodowodzący pozostałych budynków, głównie podczas organizowanych dwa razy do roku narad, gdy nad krainą zbierają się ciemne chmury, zwiastujące ciężkie chwile dla mieszkańców dzielnicy Onerariis. W takich momentach ludność zawsze może liczyć na pomoc swojej zmarłej bogini Agali, która przypomina im, że kluczem podczas Kataklizmu Wezuwiusza jest współpraca i wiara w swoje możliwości.
Onerariis
Zobacz materiały stworzone wraz ze specjalistami Onerariis i jego najbardziej aktywnymi mieszkańcami!
  • Koło naukowe
    Wywiad z KN Zarządzanie
  • Konsultacje Muzyczne
    dr inż. Tadeusz Szczutko z WGGiIŚ