Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
inżynieria mechaniczna
Mechanikus
Gdzieś pośrodku Cognipolis leży Mechanikus, której mieszkańcy zaliczani są do jednych z najstarszych mieszkańców wszystkich krain. Dumni i pomysłowi z radością oddają się zgłębianiu fizyki, elektroniki, informatyki. Nie patrzą przy tym w gwiazdy! O nie! To jeden z tych ludów, który najtwardziej stąpa po ziemi. Historia ich zaczyna się od prostej belki, na której nakreślili działające siły. Z czasem wiedza ich stała się na tyle potężna, że zdolni byli do projektowania coraz to bardziej skomplikowanych maszyn. W ich intencji jest praca w grupie, dzięki której mogą z łatwością odbijać podniebne szczyty, jak i wchodzić głęboko pod ziemię swoimi maszynami. Specjaliści z krainy Mechanikus z łatwością obsługują skomplikowane maszyny liczące, gdzie gotowi są zaprojektować dowolne kształty, na niezliczoną ilość sposobów. To im pozostali mieszkańcy Cognipolis zawdzięczają niezwykłe pojazdy, którymi mogą się przemieszczać, gdzie tylko zechcą. Dodatkowo specjaliści ci posiadają wiedzę z zakresu materiałów, choć nie tak dużą jak mieszkańcy Materii.

Gdy wiedza ich z zakresu informatyki i elektroniki była na wysokim poziomie zaczęli usprawniać i automatyzować wszystko, co tylko byli w stanie. Nauczyli się sterować mechanicznymi robotami, tak aby przenosić wielkie ciężary zaledwie ruchem palca i tworzyć roboty sterujące oraz pompy, które zasilałyby całe Cognipolis. Wiedza ta była trudna i kosztowna. Przede wszystkim wymagała czasu i energii, dlatego mieszkańcy ci skupili się na energetyce, a konkretnie materiałach do niej. Chcieli poznać tajemne sztuki wymiany ciepła, tak aby ich maszyny mogły konkurować z samymi żywiołami. Chcieli także ujarzmić swobodną energię, aby i z niej czerpać zyski.
W krainie tej na swej drodze spotkać można różne urządzenia grające. Pianina i fortepiany nigdy nie przestają grać. To kolejne wyzwanie mieszkańców Mechanikus. W ich intencji było izolowanie i analiza najczystszych dźwięków. Nagrywanie ich i interakcja z maszynami dzięki słowom. Jak nikt opanowali elementy elektroniczne, które pozwalają stworzyć dźwięki o określonych parametrach. Przy tym cały czas pracując nad rozwojem maszyn i ujarzmieniem energii.

W szeregach mieszkańców Mechanikus przechadzają się dumni menedżerowie, którzy poświęcili życie optymalizacji, projektowaniu i zarządzaniu. To oni najbardziej panują nad procesami produkcji, które często nie mają dla nich tajemnic. Gdyby nie oni, wytworzone maszyny nie mogłyby zostać rozprowadzone na cały świat, ktoś bowiem musiał nadzorować ich wykonanie, by obyło się bez pomyłek i braków. Tak więc żyją mieszkańcy dzielnicy Mechanikus, zgłębiając sztukę mechaniki, informatyki, zarządzania, ciepła. Idąc w świat stają się dobrymi specjalistami, którzy ciężko pracują i często osiągają niemałe sukcesy, które zaczęły się już w krainie Mechanikus .
Mechanikus zza kulis
Zobacz materiały stworzone wraz ze specjalistami z Mechanikusa i jego najbardziej aktywnymi mieszkańcami!
mgr inż. Jacek Wesół - projekt Przyłbica Dla Medyka - AGH
mgr inż. Kaja Wójcik z WIMiR
dr inż. Paweł Pawlik z WIMiR
Wywiad z KN Metaloznawców
dr inż. Paweł Pawlik z WIMiR
mgr inż. Grzegorz Fachta z WIMiR