Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
Nauki o ziemi i środowisku
Terion
Terion – położona na odległym krańcu miasta kraina, słynie z rajskich ogrodów i kwiecistych łąk. Nim jeszcze oczy przybysza przemierzającego granicę ujrzą pierwsze budowle, dostrzeże on bujne zarośla porastające te ziemie. Zamieszkujący je lud, choć szlachetny i obyczajny, po wielokroć dowodził swej waleczności i odwagi. Dając wyraz ufności i podążając naprzód, wkrótce ujrzymy w gęstwinie wyłaniającą się nieregularnie wąską ścieżkę. Wiedzie ona do położonej na wzniesieniu Świątyni Wypoczynku. Rozłożysty gmach zdobiony ornamentami i okalany zieleńcem. Wewnątrz mieści łaźnie oraz salę do ćwiczeń. Tam mieszkańcy zażywają kąpieli i oddają się chwilom wytchnienia. Wokół Świątyni zaś stoją budynki, w których ludność Terion poświęca się pracy. Budowla obszerna, nieproporcjonalna i wysunięta na północ, to Centrum Turystyki i Ochrony Przyrody. Wnętrze z rysującym się, tłocznym korytarzem wygląda niedbale, jednakże pracujący tam mieszkańcy pełnią niebagatelną rolę. Ich powinnością jest planowanie wypraw między krainami, pieczołowicie strzegąc walorów przyrodniczych miasta.

Zmierzając ku dziedzińcowi, usłyszeć można gwar dochodzący z pobliskiego budynku. To odziani w jaskrawe stroje pracownicy Zakładu Pomiarów, wyruszający na badania terenowe. Mijając ich, trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż choć życzliwi, doskonale władają niebezpiecznymi przyrządami. Nieopodal Zakładu Pomiarów dostrzec możemy urokliwy ogród, na skraju, którego znajduje się jezioro. Przestrzeń ta od wieków służy licznym przedstawieniom teatralnym, świątecznym obchodom oraz prowadzeniu wykładów z hydrologii. Czuwa nad nią Zespół Badawczy, który na cześć Bóstwa Oze, wokół swej siedziby wzniósł niebosiężne wiatraki. To z nich oraz z jeziora pozyskiwana jest energia zasilająca całe Terion.
Na dalekim wschodzie krainy znajduje się potężna Skała Proroctwa. Wedle wierzeń ulokowana jest w niej moc, która dała początek światu. Każdy, kto jej dotknie, otrzyma zdolność przewidywania klęsk żywiołowych. Skały strzegą przysposobieni do tego mieszkańcy, których wyróżnia niepospolita bystrość umysłu i sprawność fizyczna. Udając się w kierunku ogrodów, ujrzeć można Pracownię Analiz. Gmach ten był wcześniej cenioną Centralą Nawigacji, której pracownicy od niedawna piastują także urzędy analityków miasta. Pozyskiwane w Pracowni dane pochodzą ze wszystkich krain, a okazała baza jest wybitnym osiągnięciem wielu uczonych. W zamierzchłych czasach, w Centrali Nawigacji gromadzili się mieszkańcy z mozołem, szkicując mapy i pouczających wędrowców dokąd należy się udać. Jak powiadają najstarsi, w miejscu tym niegdyś znajdowała się siedziba jednego z Bogów. Znieważony przez mieszkańców miasta, pozbawił ich rozeznania właściwych dróg. Dziś miejsce to służy doskonaleniu nawigacji satelitarnej, a niezrównani myśliciele głowią się niestrudzenie, aby każdy zbłąkany wędrowiec bez przeszkód powrócił do domu.
Terion zza kulis
Zobacz materiały stworzone wraz ze specjalistami z Terionu i jego najbardziej aktywnymi mieszkańcami!
Wywiad z KN Geoturystyka
Wywiad z KN Hydrogeologii